GDPR

Ochrana osobních údajů

1 SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobních údajů Okna v Cajku s.r.o., IČ 175 94 642, se sídlem Nové sady 988/2, Brno 602 00, Česká republika, v obchodním rejstříku zapsal Krajský soud v Brně, C 130677/KSBR, (dále jen „správce“), prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů. Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů), resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny. Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých internetových stránek na adrese https://www.oknavcajku.cz (dále jen „internetové stránky“). Tyto zásady vydává správce proto, abyste byli dostatečně informováni o tom, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k Vašim osobním údajům bude mít přístup a jaká máte práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu, nebo uděleného souhlasu.

2 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ DAT

Když mluvíme o důvodech zpracování dat, máme na mysli: plnění dohodnutého partnerství mezi Vámi a námi, které může vzniknout na základě objednávky, registrace, dohody, účasti v akci atd.; odesílání obchodních informací a prezentace našich výrobků a služeb zahrnuje posílání nabídek prostřednictvím e-mailu, textových zpráv nebo telefonického hovoru; účetní a daňová administrativa se vztahuje k vedení účetních záznamů podle příslušných právních předpisů; personální a mzdová činnost zahrnuje uzavírání pracovních dohod, výpočet mezd a odvádění sociálních a zdravotních příspěvků podle relevantních zákonů; pro statistické analýzy sledujeme anonymní data o návštěvnosti našich webových stránek, jako je počet zobrazení, doba strávená na webu nebo typ zařízení. Tyto údaje nám pomáhají zlepšovat naše služby a poskytovat obsah na míru; prezentace reklam na webu je založena na statisticky zaznamenaných preferencích uživatelů; oprávněný zájem zahrnuje obranu v soudních sporech; časový rámec pro uchování dat je 4 roky od konce záruční doby výrobku a může se prodloužit v závislosti na trvání sporu. Naším cílem je neustále zlepšovat a rozšiřovat naše služby, a ochraňovat se proti rušivým faktorům. Aktivity vedoucí k dosažení tohoto cíle považujeme za naši prioritní oblast zájmu. Toto zahrnuje také zpracování dat s cílem zabránit podvodům, nabízet vhodné služby stávajícím zákazníkům, sdílet informace v rámci naší skupiny pro interní potřeby, hlásit trestné činy a poskytovat informace příslušným orgánům a zajištění bezpečnosti našich systémů. Toto je pouze nástin našich aktivit; splnění jiných zákonných požadavků zahrnuje spolupráci s výkonnými orgány a jinými státními institucemi. Vaše údaje budou zpracovávány po dobu potřebnou k plnění našich práv a povinností, minimálně po dobu vyřízení objednávky či poskytnutí služby, a také po dobu stanovenou zákonem nebo podle Vašeho souhlasu. Doba zpracování se může lišit podle konkrétního účelu zpracování nebo právních předpisů. Informace
mohou být zpracovány jak ručně, tak automaticky. Můžeme například automaticky analyzovat návštěvnost našich webů pro statistické účely.

3 OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVANÉ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU

Pokud jste nám poskytli souhlas k zpracování vašich údajů, děláte tak pro jednu z těchto důvodů: Komunikace ohledně realizace, Optimalizace našich služeb, Upozornění týkající se pravidelné údržby.

4 OPRÁVNĚNÍ OSOBY, NA KTEROU SE ÚDAJE VZTAHUJÍ

Máte jako osoba, na kterou se vztahují údaje, následující oprávnění, která můžete v souladu s právními předpisy kdykoli uplatnit:
Možnost přístupu k vlastním údajům: Máte právo zjistit, zda správce vaše údaje zpracovává, a pokud ano, můžete požadovat detailní informace o tomto zpracování.
Právo na opravu či smazání údajů či omezení jejich zpracování: Můžete požadovat korekci nepřesných nebo neaktuálních informací. Pokud údaje nejsou již potřebné nebo jsou zpracovány v rozporu s právem, můžete požadovat jejich odstranění nebo omezení zpracování.
Možnost žádat o vysvětlení: Pokud máte pocit, že zpracování vašich údajů není v souladu s právem, můžete požadovat vysvětlení od správce.
Možnost obrátit se na úřad pro ochranu osobních údajů: V případě nejasností ohledně dodržování povinností ve vztahu k zpracování údajů máte právo se obrátit na tento úřad.
Právo na přenositelnost údajů: Máte možnost získat své údaje ve formátu, který je snadno čitelný a umožňuje jejich přenos jinému správci.
Možnost vznést námitku: Pokud máte námitky proti zpracování vašich údajů pro veřejné účely, můžete tyto námitky uplatnit. Správce musí zpracování zastavit, pokud nedokáže prokázat vážné důvody pro pokračování.
Možnost kdykoliv odvolat souhlas: Pokud jste dali svolení k zpracování vašich údajů, máte kdykoliv právo tento souhlas odvolat.

5 COOKIES

Cookies a jejich využití Cookies jsou textové soubory, které webové stránky ukládají do vašeho prohlížeče. Tyto soubory umožňují webům zapamatovat si určité informace o vaší návštěvě, což může usnadnit a zpříjemnit vaše další procházení těchto stránek. Cookies jsou zásadní pro komfortní navigaci na internetu. Umožňují personalizaci obsahu webu podle vašich preferencí.
Většina webových stránek po celém světě využívá cookies. Díky nim můžeme lépe pochopit vaše potřeby a přizpůsobit obsah stránky vašim zájmům.
Na našem webu využíváme několik typů cookies:
Relační (dočasné) cookies: Tyto soubory spojují vaše aktivity během jedné návštěvy našeho webu. Jakmile prohlížeč zavřete, tyto soubory se automaticky odstraní.
Trvalé cookies: Pomáhají nám rozpoznat váš počítač při opětovné návštěvě a lépe tak přizpůsobit obsah stránky vašim potřebám.
Podle zákona o elektronických komunikacích vás informujeme, že využíváme cookies, včetně trvalých cookies, pro optimalizaci našich služeb. Ve většině prohlížečů lze spravovat a upravovat nastavení cookies. Pokud však cookies deaktivujete, některé funkce našeho webu nemusí správně fungovat.
Pro analýzu návštěvnosti, personalizaci obsahu a reklam a pro propojení s platformami sociálních médií využíváme cookies. Tyto informace také sdílíme s našimi partnery v oblasti reklamy a sociálních médií.
Pokračováním v používání našeho webu vyjadřujete souhlas s využíváním cookies a propojením s následujícími platformami: Google, Facebook, Twitter, Youtube a Instagram.
Pro cílenou reklamu na jiných webových stránkách sdílíme informace o vašem online chování s reklamními a sociálními platformami. Vaše osobní údaje však nejsou těmto platformám předávány.

6 PŘEDÁVÁNÍ DO TŘETÍCH ZEMÍ

Vaše údaje nebudou předávané do třetích zemí.

7 INFORMACE A OTÁZKY

Další informace o právech a povinnostech při ochraně osobních údajů může subjekt údajů získat prostřednictvím e-mailu na info@oknavcajku.cz