Všeobecný

Reklamační řád

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád stanovuje podmínky a způsob uplatnění reklamací zákazníkem vůči prodejci.

2 PRÁVO ZÁKAZNÍKA UPLATNIT REKLAMACI

Zákazník má právo uplatnit reklamaci za zboží, které má vady vzniklé před jeho převzetím nebo vady, které vzniknou během záruční doby.
 
3 ZÁRUČNÍ DOBA

Záruční doby pro jednotlivé kategorie zboží či služeb jsou stanoveny následovně:
  • Seřízení oken: 6 měsíců
  • Výměnu těsnění: 24 měsíců
  • Náhradní komponenty: 12 měsíců
  • Stínící technika: 24 měsíců
  • Sítě proti hmyzu: 12 měsíců
  • Okna a dveře: 54 měsíců
  • Pro blíže nespecifikované: 12 měsíců
Zákazník je povinen se řídit informací o záruční době, která je uvedena přímo u produktu nebo služby. Pokud není u produktu nebo služby záruční doba specifikována, platí záruční doba dle bodu "Pro blíže nespecifikované".

4 ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Reklamaci je možné uplatnit písemně nebo e-mailem. Reklamace je možná pouze v případě, že vada či škoda na zboží je prokazatelně způsobena naší stranou. Zákazník je povinen doložit, že vada výrobku nevznikla jeho zaviněním nebo vnějším vlivem.

5 LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se strany nedomluví na delší lhůtě.

6 PRÁVA ZÁKAZNÍKA PŘI UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Pokud je zboží vadné, má zákazník právo:
  1. na výměnu zboží
  2. na odstranění vady
  3. na slevu z ceny.

7 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád je platný a účinný od 1.1.2023, jakýkoliv předchozí reklamační řád je tímto zrušen.