Seřízení oken

30.1.2023 14:41:09 | Výměna těsnění 2023: Jak často servisovat okna?

Zjistěte, jak často byste měli servisovat okna a proč to je důležité pro jejich správné fungování. Zabraňte překvapivým poruchám a zajištěte funkčnost oken

Blog content image 5

Všichni víme, že okna jsou jednou z nejdůležitějších součástí našeho domova. Zajišťují nám denní světlo, výhled a ochranu před vnějšími vlivy, jako je hluk a počasí. Nicméně, mnoho lidí si neuvědomuje, že okna vyžadují stejnou údržbu jako jiné části domu. Přestože se zdají být trvalé, časem se mohou opotřebit a ztratit své funkce.

Proto je důležité vědět, jak často servisovat okna. Tyto okna totiž mohou představovat velký finanční výdaj, pokud budou ignorovány.

Nejdůležitější součástí údržby oken je pravidelná kontrola a výměna těsnění. Těsnění slouží k ochraně proti vniknutí vlhkosti, prachu, hluku a udržení tepla. Během času se ale mohou opotřebovat a ztratit svou funkci. Proto je důležité je co pár let vyměnit. Konkrétní doba životnosti se nedá určit, jelikož okolní vlivy na jednotlivé okna jsou individuální. Mluvíme tu o rozmezí 5-8 let. To podtrhává důležitost pravidelné kontroly a údržby oken.

Dalším důležitým krokem je seřízení oken. Pokud se okna neotevírají a nezavírají snadno, mohou to být známky toho, že potřebují seřízení. To lze provést pomocí našich profesionálních služeb, které vám pomohou vyřešit tento problém a zajistit, aby okna byla opět funkční. Pokud máte doma zdatné jedince, seřízení oken dle postupů uváděná výrobcem zvládne sám.

Pokud se vyskytnou problémy s okny, jako jsou rozbité sklo, kování nebo poškození rámu, je důležité okno co nejdříve opravit. Vzniklé problémy s okny mohou vést ke zhoršení bezpečnosti a energetické efektivity vašeho domu a také k nákladnější opravě později.

Podívejte se na naše služby mezi které patří mimo jiné i výměna těsnění či havarijní servis oken.

Michael Šedý

Napsal: Michael Šedý

Spoluzakladatel a Marketing Manager ve společnosti Okna v Cajku s.r.o.